مرگ بر آمریکا و اسرائیل

منبع : آموزش وارکرافت

اینم ی موضوع جالبـــــــــ

علمای مسلمان استفاده از جستجوگر گوگل و سایت یوتیوپ را در تمامی کشور های مسلمانان 

را به مدت دو روز برای فهماندن اعتراض مسلمانان و اینکه یک میلیارد و نیم مسلمان نمیتوانند توهین به 

پیامبر بزرگوارشان را بپذیرند ، منع کردند . 

و روز دوشنبه و سه شنبه سوم و چهارم مهر روز عدم استفاده از دو سایت 


یاد شده است و انتظار میرود سهم شرکت گوگل افت کرده و خساراتش به ۲۱۰ میلیون دلار برسد . 

لطفا به بقیه اطلاع رسانی کنید تا بزرگترین حرکت در دفاع از رسول الله را انجام دهیم 

سه و چهار مهر روز تحریم گوگل..

ما گوگل و یوتوبو آمریکارو ب آتیش میکشوونیم

مــرگـــــــ بر آمریکااااااا

بخاطر پیامبر 2 روز نمیام نتـــــ